Prazos Matrícula USC 2019/2020

Xa se publicaron os pazos para todas as modalidades de matrículas os estudantes da USC. O vindeiro curso comezará o luns día 9 de setembro. prazos-matrícula-19-20Descarga Para máis información: https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/anuncio/74161/carga.htm

Advertisements